Sunday, July 27, 2014

सोलापूरमधील,पुण्यातील राज्य राखीव पोलीस दलात चतुर्थ श्रेणीच्या जागा

सोलापूरमधील राज्य राखीव पोलीस दलात चतुर्थ श्रेणीच्या १० जागासोलापूर येथील राज्य राखीव पोलीस दल गट क्रमांक 10 मध्ये सरळसेवेद्वारे स्वयंपाकी (4 जागा), धोबी (१ जागा), मोची (३ जागा), न्हावी (२ जागा) ही जागा भरण्यात येणार आहेत. अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख 10 ऑगस्ट 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. सकाळमध्ये दि. 21 जुलै 2014 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. 
पुण्यातील राज्य राखीव पोलीस दल गट क्र. १ मध्ये चतुर्थ श्रेणीच्या १६ जागा
पुणे येथील राज्य राखीव पोलीस दल गट क्रमांक 1 मध्ये सरळसेवेद्वारे स्वयंपाकी-भोजन सेवक (11 जागा), धोबी (१ जागा), चपराशी (१ जागा), सफाईगार (१ जागा), न्हावी (२ जागा) ही जागा भरण्यात येणार आहेत. अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख 10 ऑगस्ट 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात सोलापूरच्या दै. पुढारीमध्ये दि. 21 जुलै 2014 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. 
पुण्यातील राज्य राखीव पोलीस दल गट क्रमांक 2 मध्ये 12 जागा
पुणे येथील राज्य राखीव पोलीस दल गट क्रमांक 2 मध्ये सरळसेवेद्वारे स्वयंपाकी-भोजन सेवक (6 जागा), कार्यालयीन शिपाई/चपराशी (२ जागा), न्हावी (२ जागा), सफाईगार (१ जागा), कक्षसेवक (1 जागा) ही जागा भरण्यात येणार आहेत. अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख 10 ऑगस्ट 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात सोलापूरच्या दै. पुढारीमध्ये दि. 21 जुलै 2014 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.

No comments:

Post a Comment