Sunday, July 27, 2014

मुंबईतील राज्य राखीव पोलीस बल बल क्र. 8 मध्ये 25 जागा

मुंबईतील राज्य राखीव पोलीस बल बल क्र. 8 मध्ये 25 जागा
मुंबईतील राज्य राखीव पोलीस बल बल क्र. 8 मध्ये चतुर्थ श्रेणीतील भोजन सेवक (8 जागा), धोबी (1 जागा), सफाईगार (4 जागा), न्हावी (1 जागा), मोची (3 जागा), शिंपी (4 जागा), कक्ष सेवक (2 जागा), कुक (1 जागा), रुग्णालयीन सेवक (1 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 10 ऑगस्ट 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकमतमध्ये दि. 22 जुलै 2014 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. 

No comments:

Post a Comment